Retourneren en Recht van ontbinding

1. Retourneren en Recht van ontbinding

  • 1.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het (ongeopende en onbeschadigde) artikel indien hiertoe geschikt (zie artikel 6.3 – 6.5) retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de website tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Als de consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een email naar support@lngvty.health of op andere ondubbelzinnige wijze aan LNGVTY onder vermelding van “retournering”. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt de consument-Koper het product terug aan LNGVTY. De producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres: Herenstraat 12, 1211 CB Hilversum. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.
  • 1.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt LNGVTY zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument-Koper de herroeping meldt. LNGVTY mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  • 1.3 Producten die naar hun aard niet geschikt zijn voor retournering, zoals door de Koper gebruikte bloedtests of andere producten die zijn gebruikt en niet kunnen worden hergebruikt, vallen niet onder het retourrecht en kunnen derhalve niet worden geretourneerd.

2. Annuleren of verzetten van afspraken in het kader van het Health Monitoring

Programma en voor externe onderzoeken en/of programma’s

  • 2.1 Als de Koper na aanvang van het Health Monitoring Programma (met meerdere onderdelen) de deelname tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling of instroom in een ander programma, of vervanging door een andere deelnemer.
  • 2.2 Voor diensten die door Koper online worden afgenomen en waarvoor LNGVTY kosten moet maken om deze te verrichten, zoals deelname aan een door derde partijen uit te voeren extern onderzoek en/of programma, geldt dat als de Koper genoodzaakt is om reeds ingekochte en ingeplande externe onderzoeken of andere programma’s te annuleren/verzetten, LNGVTY hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten van €200,- per geannuleerd onderzoek en/of programma in rekening brengt. Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5 werkdagen 100%.
  • 2.3 LNGVTY brengt altijd de volledige kosten van externe onderzoeken en/of programma’s in rekening als de derde partij die deze onderzoeken en/of programma’s uitvoert vooraf wordt betaald en deze kosten door LNGVTY niet kunnen worden teruggevorderd. LNGVTY zal de Koper op de website nadrukkelijk informeren voordat dit type dienstverlening wordt afgenomen.
  • 2.4 Het verzetten/wisselen/annuleren van overige individuele afspraken in het kader van het Health Monitoring Programma door LNGVTY, zoals afspraken met de begeleidend arts, is per Koper eenmalig kosteloos. Als afspraken vaker dan één keer door LNGVTY moeten worden aangepast brengt LNGVTY per verzoek €50,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening.